Author : admin

NPO geld verdwijnt, taken ook?

Het geld uit het Nationaal Programma Onderwijs was bedoeld om de achterstanden die opgelopen zijn in coronatijd in te lopen. Het programma is in 2020 gelanceerd en geeffectueerd in 2021. Het is in moordend tempo volgens specifieke richtlijn en procedure ingevoerd, waarmee scholen konden beschikken over geld om bewezen interventies in te zetten. De minister […]

CAO 22-23 verlof en verlofsparen

Veel scholen hebben de mogelijkheid opgenomen voor werknemers om te snipperen met de uren uit het basisbudget (Persoonlijk Budget, PB). Na wat initieel geharrewar en discussie over de honorering per dag snipperen. Hoe bereken je wat een dag verlof ‘kost’? De berekening verschilt vanuit welk perspectief je rekent. Vanuit werknemersperspectief wordt in de discussie naar […]

175 miljoen extra beschikbaar voor verlichting werkdruk vo

Naast de structurele werkdrukmiddelen van 300 miljoen is er ook eenmaling voor het kalenderjaar (dus 1 jan 22-31 dec 22) 175 miljoen beschikbaar. De CAO partners hebben dat op dezelfde manier verdeeld, helft collectief eenmalig en helft individueel eenmalig. Individueel komt dan 23 uur bovenop de al extra 40 uur. Dat kun je laten uitbetalen, […]

Gemiddelde Personeelslast

De gemiddelde personeelslast is afhankelijk van de schoolsoort. In de wet staat een regeling benoemd waarin de bedragen elk jaar aangepast worden. De vier schoolsoorten zijn: schoolsoortgroep 1: scholen voor middelbaar algemeen voortgezet onderwijs, scholen voor voorbereidend beroepsonderwijs, scholen voor praktijkonderwijs en scholengemeenschappen bestaande uit ten minste twee van deze schoolsoorten, inclusief het leerwegondersteunend onderwijs; […]

Jobcraften

Uit: overduurzameinzetbaarheid.nl Job crafting op drie manieren Volgens loopbaandeskundige Patricia de Wit zijn er drie manieren waarop mensen zelf hun functie kunnen aanpassen. Ze kunnen hun taken aanpassen, de samenwerking met collega‚Äôs en klanten veranderen, en anders leren kijken naar hun eigen werk. 1} Aanpassing van taken (taakcrafting): schrap de taken die je echt niet […]

Schuiven naar boven