Werkdruk

‘Werkdruk is een veelkoppig monster’. anoniem

foto TNO

Ik ben benieuwd wie die zin ooit verzonnen heeft, want hij is erg waar. Werkdruk, en dan nog eens specifiek in het onderwijs, is lastig te definiëren en wordt door veel mensen op een eigen manier beleefd. Daarnaast blijkt dat op sommige scholen bepaalde vormen van werkdruk sterker naar voren komen door bijvoorbeeld de bedrijfscultuur, waaronder sociale vrijheid valt.

Onderzoek 1

In het project ‘Werkdruk’ van TNO 2012 wordt al van te voren gesteld dat een sluitende definitie heel moeilijk te maken is. Zij werken met een werkdefinitie:

TNO 2012

In het (overigens goed leesbare) 63 pagina’s tellende rapport wordt ingezoomd op werkdruk, de perpectieven, werkstress en de determinanten van werkdruk, signaleringsinstrumenten en mogelijke maatregelen. Na het lezen van dit rapport ben je er overigens nog niet… Maar de aangrijpingspunten staan er wel goed in.

Onderzoek 2

In opdracht van de sociale partners betrokken bij het CAO VO overleg is een onderzoek in 2015 overeen gekomen: (klik hier voor het rapport: Houtman, I. L. D., & Stege, J. (2015). Werkdrukonderzoek in het VO. Leiden: TNO)

De onderhandelingspartijen willen met het onderzoek niet opnieuw constateren dat werkdruk (te) hoog is, maar juist inzicht krijgen in uitkomsten van eerder onderzoek, oplossingen voor de aanpak van werkdruk en werkdrukgevolgen en in aanbevelingen ter bevordering hiervan.

Oorzaken voor werkdruk samengevat TNO 2015

Houtman, I. L. D., & Stege, J. (2015). Werkdrukonderzoek in het VO. Leiden: TNO
Schuiven naar boven