CAO VO

Lees ook over CAO VO 22-23 werkdrukmiddelen

CAO

Een aantal zaken zijn natuurlijk duidelijk: maximaal 1659 uur op jaarbasis, vakanties volgens aangewezen vakanties van de overheid, aangevuld met vakanties die door de school zelf mogen worden vastgesteld. Op school zelf moet worden vastgesteld wat het maximaal aantal weken les is en het aantal werkweken per jaar. Dit geldt voor iedereen. De kaderstelling van deze afspraken zijn terug te vinden in de CAO VO. Deel 1 van de CAO bevat standaard bepalingen heeft (daar mag niet van worden afgeweken) en deel 2 een minimumkarakter heeft (alleen betere regelingen mogen worden afgesproken).

In Hoofdstuk 8 van de CAO VO wordt het taakbeleid beschreven. Althans staan de kaders beschreven waar het taakbeleid aan moet voldoen. De feitelijke invulling van het taakbeleid zal op school zelf moeten worden vastgesteld in samenspraak met het team en het personeelsdeel van de medezeggenschapsraad. In Hf 8.1 onder 3 staan de kaders beschreven waaraan het taakbeleid in ieder geval aan moet voldoen:

beschrijving taakbeleid uit de CAO
CAO VO 8.1.3

Taakbeleid op school

Elke school moet taakbeleid hebben. Laat ik dat voorop stellen! Soms lijkt het alsof er geen beleid is, of dat er alleen in de taakinzetformulieren van Foleta of Magister een rekensom terug te vinden is. Maar dat is zelden de werkelijkheid en een beetje doorvragen levert vaak wel een papieren tijger die uit de la komt op. (alhoewel ik nog in 2020 een school ben tegengekomen die geen geschreven taakbeleid had)

De kwaliteit van taakbeleid is wel wisselend. Om maar eens te beginnen met wat onder a. staat. De definitie van een les is van groot belang om te weten waar een activiteit onder valt en welke vergoeding er tegenover staat. Is een definitie niet juist of onvolledig, dan is het lastig om te toetsen of het taakbeleid wel juist wordt toegepast. Wat veel gebeurt is dat het taakbeleid ooit ontwikkeld wordt en niet wordt ge-update met de ontwikkelingen van het onderwijs.

Een stukje geschiedenis

Sinds 1998 moet een school een normjaartaak hanteren. In de CAO VO 2003-2005 is afgesproken dat taakbeleid óf op school is ontwikkeld en beschreven, en als dat niet gebeurd is, dat dit gebeurt volgens bijlage VII van de CAO VO. Bijlage VII is ‘nogal duidelijk’ en geeft helder aan wat in een organisatie hoort te gelden. Scholen die dat dus niet deden hielden zich niet aan de CAO, niet aan de wet.

In hf 2.5 en 2.6 staat:

CAO VO 2003-2005

De tekst van 2.7 laat ik even achterwege omdat deze erg lijkt op de huidige tekst in de CAO VO tav het taakbeleid. In bijlage 7 staat de uitwerking van algemeen gelden taakbeleid:

CAO VO 2003-2005 bijlage VII

Dit was de eerste keer dat in een CAO taakbeleid werd geregeld.

Schuiven naar boven