Gemiddelde Personeelslast

De gemiddelde personeelslast is afhankelijk van de schoolsoort. In de wet staat een regeling benoemd waarin de bedragen elk jaar aangepast worden.

De vier schoolsoorten zijn:

schoolsoortgroep 1: scholen voor middelbaar algemeen voortgezet onderwijs, scholen voor voorbereidend beroepsonderwijs, scholen voor praktijkonderwijs en scholengemeenschappen bestaande uit ten minste twee van deze schoolsoorten, inclusief het leerwegondersteunend onderwijs;

schoolsoortgroep 2: scholen voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, hoger algemeen voortgezet onderwijs en scholengemeenschappen bestaande uit een combinatie van deze scholen;

schoolsoortgroep 3: scholengemeenschappen bestaande uit scholen voor hoger algemeen voortgezet onderwijs en scholen voor middelbaar algemeen voortgezet onderwijs, al dan niet in combinatie met scholen voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, inclusief het leerwegondersteunend onderwijs; en

schoolsoortgroep 4: scholengemeenschappen bestaande uit scholen voor hoger algemeen voortgezet onderwijs, scholen voor middelbaar algemeen voortgezet onderwijs en scholen voor voorbereidend beroepsonderwijs, al dan niet in combinatie met scholen voor praktijkonderwijs of scholen voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, inclusief het leerwegondersteunend onderwijs.

Per schoolsoort zit daar een GPL aangekoppeld. De voorbeelden zijn de bedragen voor 2021:

1Voor de directie bedraagt de landelijke gemiddelde personeelslast per formatieplaats per 1 januari 2021:

a.€ 93.774,36 voor schoolsoortgroep 1;

b.€ 111.920,45 voor schoolsoortgroep 2;

c.€ 110.725,80 voor schoolsoortgroep 3; en

d.€ 107.555,24 voor schoolsoortgroep 4.

2Voor de leraren bedraagt de landelijke gemiddelde personeelslast per formatieplaats per 1 januari 2021:

a.€ 87.001,62 voor schoolsoortgroep 1;

b.€ 98.671,66 voor schoolsoortgroep 2;

c.€ 93.851,20 voor schoolsoortgroep 3; en

d.€ 89.316,56 voor schoolsoortgroep 4.

3Voor het onderwijsondersteunend personeel bedraagt de landelijke gemiddelde personeelslast per formatieplaats per 1 januari 2021 € 51.713,62 ongeacht de schoolsoortgroep.

Gemiddelde Personeelslast
Schuiven naar boven