Home

Goed onderwijs

wordt door

gelukkige onderwijskrachten

gemaakt

De juiste beleidskeuzes kunnen veel opleveren!
foto Enno Keurentjes

Alpha Lyceum is een virtuele school met goede ideeën en uitwerkingen om een school in te richten. De adviezen om de school goed in te richten zullen veelal gericht zijn op de inzet van personeel. Dat is logisch als je de heading bekijkt. Ik daag hierbij graag andere schrijvers uit om een bijdrage op andere fronten te leveren!

Dagelijks kom ik creatieve denkers tegen die oplossingen bedacht hebben voor problemen die er zijn in het onderwijs. Dat maakt me gelukkig. Problemen zijn er genoeg, oplossingen lijken soms erg ver weg. De kunst is om niet alleen stil te staan bij wat er allemaal mis is, maar om samen te werken aan oplossingen. Dat kun je niet alleen. Daarvoor is een cultuur nodig op school waarin docenten en ondersteuners keuzes maken voor goed onderwijs en goed pedagogisch klimaat. Dat moet goed gefaciliteerd worden. Dan kom je op de rol van de schoolleiding. Samen kun je een mooie school vormgeven!

Lees meer over

Schuiven naar boven