CAO 22-23 verlof en verlofsparen

Veel scholen hebben de mogelijkheid opgenomen voor werknemers om te snipperen met de uren uit het basisbudget (Persoonlijk Budget, PB). Na wat initieel geharrewar en discussie over de honorering per dag snipperen.

Hoe bereken je wat een dag verlof ‘kost’?

De berekening verschilt vanuit welk perspectief je rekent.

Vanuit werknemersperspectief wordt in de discussie naar voren gebracht dat bij een dagje verlof eigenlijk alleen de directe uren vervallen (dus lestijd en bijvoorbeeld surveillance). Alle overige uren blijven gewoon bestaan (zoals taken en voor- en nabereiding van lessen, omdat vaak aan verlofnemers de opdracht werd gegeven de lessen klaar te zetten voor de vervangend collega)

Vanuit werkgeversperspectief wordt de berekening vaak in uren opgesteld. Bijvoorbeeld kun je de gemiddelde weektaak van docenten (1659 : werkweken) en dat te vertalen naar uren per dag.

Bij de vakbond is dit vaak naar voren gebracht om te kijken wat billijk is. Het verschil in beide rekenwijze kan flink oplopen. De twee belangrijke factoren zijn ten eerste de mogelijkheid om ‘niet op je werk te verschijnen’ en ‘het vervallen van taken’. ReĆ«el is dat je verlof krijgt voor werk dat je niet hoeft te doen, maar bij docentenbanen is dat lastig. Op veel scholen is er een werkwijze afgesproken met de PMR en is er soms nog wel gemor, vooral daar waar docenten zelf voor vervanging moeten zorgen.

Door het verdwijnen van de tekst in de CAO om te verlofsparen is de discussie rondom verlof opnemen op veel scholen losgebarsten. Verlof op kunnen nemen voor een aantal dagen per jaar te kunnen snipperen betekent voor veel docenten een vorm van regelruimte, dus belangrijk. Ik snap dat de volledige 90 uur PB snipperen zou leiden tot een flinke hoeveelheid extra verlof.

Mijn oproep aan scholen is om de mogelijkheid tot verlof op te nemen binnen het pallet werkdruk verlagende maatregelen. Dat daar aanvullende afspraken (procedures) nodig zijn om eea soepel te laten verlopen, lijkt me onontbeerlijk. Dat hoeft overigens niet allemaal over de ruggen van de docent te gaan: Zelf je vervanging moeten regelen, is belachelijk; minimaal 4 maanden van te voren een verlof aanvraag doen, lijkt me verre van nodig. Neem een praktische insteek, eenvoudig en pragmatisch, waardoor een docent vrij kan nemen (en ook echt vrij).

CAO 22-23 verlof en verlofsparen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schuiven naar boven