lesweken/ werkweken

In het onderwijs is men gewend te werken met lesweken (weken dat er lesgegeven wordt) en overige werkweken (weken waarop andere werkzaamheden gepland staan). Dat heeft te maken met de afspraken die gemaakt worden over de hoeveelheid lessen die gegeven worden in het taakbeleid en de honorering die daarbij hoort, naast de toekenning van uren voor de overige geplande werkzaamheden.

Onderwijstijd

Urennorm opleidingen

Voor leerlingen moet 189 dagen onderwijstijd worden gerealiseerd (artikel 6g van de Wet op het voortgezet onderwijs) In 2013 is in het Nationaal Onderwijsakkoord afgesproken onderwijstijd flexibeler te benaderen. Ten eerste werden er normen gesteld per opleiding (in plaats van per jaar) en ten tweede kregen scholen de mogelijkheid flexibeler met onderwijstijd om te gaan en maatwerk toe te passen. Zolang het minimum van 189 dagen onderwijstijd voor leerlingen maar gehaald wordt.

maatwerk onderwijstijd (onderwijsgeschillen)

Berekening

Om aan 189 dagen onderwijstijd te komen, zal je 189 : 5 = 37,8 weken onderwijstijd moeten plannen.

Veel scholen werken met andere tellingen. Het aantal lesweken staat bijvoorbeeld op 36 weken (36 x 5= 180 dagen) waarbij de vraag ontstaat wie de overige 9 dagen onderwijstijd verzorgd? Als je daar twijfels over hebt kun je daar natuurlijk een vraag over stellen. Via de medezeggenschapsraad (zij stemmen in met onderwijstijd) is dat ook een logische weg.

Als in het taakbeleid 750 uur les wordt gehanteerd levert dat per week 23,8 lessen van 50 minuten in 37,8 weken op. Ga je echter 36 lesweken plannen en houd je de hoeveelheid les op jaarbasis gelijk dan kom je uit op 25 lessen per week. De verlaging van het aantal lesweken verhoogt het aantal lessen per week.

Als je meer informatie wilt over de opbouw van het onderwijsjaar lees dan dit bericht.

Soorten weken/ soorten dagen

Om discussies te beslechten tussen weken en dagen en verschillende soorten rekenwijzes naast elkaar te blijven houden is het goed om een eenduidig systeem af te spreken over de manier waarop berekend wordt wat nu les is en wat nu ‘iets anders’ is. Dit zal je in overeenstemming moeten brengen met de definitie die jullie afgesproken hebben voor een les.

Zo is is het prima om te spreken over 34 lesweken, 3 proefwerkweken en 4 dagen project. Even kort door de bocht gezegd is dit allemaal onderwijstijd voor leerlingen (189 dagen). Als maar helder is wat in de berekening staat voor een docent: Bijvoorbeeld lesweken zijn lessen + opslagfactor 1, proefwerkweek is surveillance + opslagfactor 2 voor nakijken en projectdagen zijn lesuren + opslagfactor 3 + ontwikkeltijd.

Check check

Als je nu op een school zit en wilt weten of de planning van het jaar overeenkomt met de beschrijving in het taakbeleid, dan is het wellicht een idee om de jaaragenda erbij te pakken. Je kan dan met gekleurde arceerstiften de soorten dagen (en misschien halve dagen) inkleuren, zodat je makkelijk kan tellen wat nu lesdagen zijn en welke dagen vallen onder andere categorie├źn. Als planning afwijkt van het beleid is de PMR aan zet om dat in overeenstemming te krijgen.

Schuiven naar boven