Heldere lesdefinitie

Een belangrijk deel van de normjaartaak (1659 uur) van de docententaak bestaat uit lesgeven. Daarom is een goede lesdefinitie (8.1.3.a) van groot belang. De lesdefinitie uit de cao-VO 2003-2005 is goed bruikbaar:

”Een les is een ingeroosterd moment waarop aan leerlingen kennis wordt overgedragen, begeleiding of ondersteuning in dienst van het onderwijskundig proces wordt gegeven, dan wel prestaties van een of meer leerlingen aan een mondeling of schriftelijk onderzoek worden onderworpen. De studielessen en begeleidingsuren en het surveilleren tijdens examens vallen onder het begrip les.”

Alle overige onderwijsactiviteiten (zoals bijvoorbeeld e-learning, excursies, toneel en debating) die niet vallen onder deze lesdefinitie, moeten worden beschreven en genormeerd elders in het taakbeleid. Dat kan door een nieuw cohort in het systeem van taakbeleid te introduceren: ‘overige onderwijsactiviteiten’.

© enno keurentjes

Lesgeven is de core-business van het onderwijs. Steeds duikt bij de discussie rond taakbeleid weer de definitie van het begrip les op. Dat heeft veelal te maken met een andere manier van het onderwijs verzorgen. Op veel scholen is de standaard les de gebruikelijke vorm waarin onderwijs wordt verzorgd. Dat is slechts één van de soorten onderwijs aan leerlingen. Maar niet alleen lessen worden ingepland, ook projecturen, begeleidingsuren, stipuren, coachingsuren enzovoort. Deze vallen allen onder de lesdefinitie.


Voor invaluren geldt: wanneer van de docent verlangd wordt dat hij/zij les geeft (dus kennis over draagt), valt dit onder het hierboven genoemde begrip les. Zijn het ‘oppasuren’ dan wordt dit beschreven bij overige taken.

Bewust kiest de AOb voor de definitie die in een vorige CAO is opgenomen, omdat toen alle partijen het na lange discussies het daarover eens waren over. Steeds weer wordt de definitie met een fileermes behandeld om er toch maar iets van af te kunnen halen of anders te interpreteren.

Uit ‘brochure richtlijnen taakbeleid VO’ AOb